Ljudkänslighet, ljudöverkänslighet och tinnitus är svåra problem för många människor. Frågorna är många och alldeles för ofta saknas svaren. För att räta ut några av trådarna har vi träffat Viktor Kaldo och Linda Jüris från Audiologiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Viktor är psykolog och doktorand vid Uppsala Universitet. Linda är också psykolog och doktorand och Linda forskar på just ljudkänslighet.

Vår första fråga till dem bägge var vad ljudöverkänslighet är för något, är det en känsla eller är det något fysiskt som man kan mäta. Svaret är att ljudöverkänslighet ofta grundas i en fysisk skada som lokaliseras till de yttre sinnescellerna i örats snäcka. Vid ljudkänslighet är samspelet mellan örat och hjärnan skadat. De tre yttre raderna av dess celler skadas ofta i samband med att andra hörselproblem uppstår och då uppstår just ljudkänslighet av varierande grad. Det händer att man kan se skador på dessa sinnesceller utan att det finns något annat problem med hörseln.

Ljudkänsligheten påverkas även av de mer centrala delarna av hjärnans hörselcentrum, vilket innebär att ljudkänsligheten kan öka eller minska även om eventuella skador på hörselcellerna inte ändras. Vistas man t.ex. under lång tid i tystnad så anpassar sig hjärnan efter ett tag till denna ljudnivå. Detta kan göra att om man återgår till en lite mer bullrig miljö man tidigare var van vid så upplever man nu en tillfällig ljudkänslighet för vissa ljud där innan hörselsystemet hunnit ”ställa om” till den ljudligare igen.

Hur ska man förhålla sig ifall man av en eller annan anledning drabbas av ljudkänslighet och kan ljudkänslighet botas. Svaret på den senare frågan är att det ofta går att minska den avsevärt, ibland även får bort den helt, även om det än så länge saknas vetenskapliga stöd för påståendet Man kan få de skadade sinnescellerna att återhämta sig och de centrala delarna av hörselcentrum att bli mindre känsligt, men då måste man låta hörseln vara aktiv. Normal hörselaktivitet underlättar läkningen, medan tystnad förvärrar situationen både rent fysiskt och psykologiskt.

Man ska alltså INTE skydda sin hörsel överdrivet mycket när man drabbas av ljudkänslighet. Normalt försiktig för höga ljud och att undvika längre perioder av tystnad är alltså den rekommendation som gäller. Vissa starkt ljudkänsliga personer upplever smärta vid vissa ljud. Den upplevelsen innebär inte att någon skada förvärras. Personer som är starkt ljudkänsliga rekommenderas behandling där man börjar omge sig med ljud under kontrollerade former, lite i taget. Ett generalknep när det gäller vilka ljud man kan utsätta sig för utan fara är att iaktta omgivningen. Om andra inte skyddar sig kan man själv också leva tämligen lugnt.

Vi frågade också om ljudkänslighet är ärftligt eller åldersrelaterat och svaret är att det inte finns några belägg för att så skulle vara fallet.

Tensor Tympani är muskel som är fäst vid trumhinnan. Om det uppstår problem med Tensor Tympani kan det ge effekter som upplevs som känslighet för tryckförändringar, viss smärta och en upplevelse av att det blir ”tjockt” eller ”täppt” i örat. Vad kan man då göra åt detta? Här rekommenderas olika former av avslappning och specialmassage som man ger med syfte att försöka återställa spänningsläget i området till dess normalfunktion.

Ljudkänslighet är ett tämligen outforskat område. Vid Audiologiska avdelningen, Akademiska, i Uppsala pågår det forskning och det är Linda Jüris som leder forskningen. F.n. bedrivs forskningen främst inom ramen för klinikens egna patienter men på sikt kommer forskningsinsatsen att breddas. De som är intresserade av att delta, och är bosatta inom Uppsala, Stockholm eller Västmanlands län kan då få möjlighet att sända in en intresseanmälan via Tinnituswebben


Punktlista ljudkänslighet

Goda råd för att hantera din ljudkänslighet:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *