Ljud som ingen annan kan höra? Det kan låta på många olika sätt t.ex. höga toner, brusljud, vattenfall, maskinljud. Tinnitus är mycket vanligt. 10 – 15% av befolkningen har tinnitus, ungefär 5% av den vuxna befolkningen har ständig tinnitus. Alla människor kan få tinnitus, de flesta har också upplevt tinnitus ibland. För många försvinner ljudet efter ett tag. Tinnitus indelas i flera kategorier. Den första är akut respektive kronisk tinnitus. Den första tiden efter det att man fått tinnitus är den akuta fasen. Den varar allt från några månader upp till max ett halvår. Under den tiden är det störst möjlighet att ljudet minskar eller helt försvinner. Därefter inträder den kroniska fasen och då får man räkna med att ljudet blir bestående. Det innebär dock inte att det inte finns åtgärder som hjälper och lindrar. Sådana finns det många.

Vad beror tinnitus på?
Det är ingen sjukdom i sig själv, utan ett symptom som kan ha flera orsaker. Vanligaste orsaken är skador i innerörat som kan bero på ålder, buller och sjukdomar. På grund av skadan så skickas felaktiga signaler till hjärnan och man upplever ett ljud som om det kom utifrån. Det finns även här två olika sorters tinnitus. Objektiv och subjektiv tinnitus. Objektiv är sådan tinnitus vars ljud kan uppfattas av annan. Det kan t.ex. bero på mekaniska skador. Den formen är ovanlig. Vanlig är däremot den subjektiva tinnitusen. Det är den formen av tinnitus som bara bäraren själv kan uppfatta

Vad kan man göra åt sin tinnitus?
Ta kontakt med vårdcentral eller skolhälsovård och be om remiss till närmaste hörselvårdsavdelning, öron-näsa-halsklinik eller mottagning. Vid de större sjukhusen finns också audiologiska kliniker där man kan bli ordentligt utredd. Någon behandling, medicin eller operation som helt tar bort ljudet finns inte idag. Men man kan få hjälp att lära sej att leva med sitt tinnitusljud på olika sätt. Man har stor hjälp av information och kunskap. Hjälp får man också av sjukgymnast, tandläkare eller psykolog. Att träffa andra som har tinnitus, att få berätta och prata med någon som har samma problem är en stor lättnad och ett stort stöd. Du är inte ensam om ditt problem. Vi är många och vi hjälper varandra.

Hur låter det?
Tinnitusljud kan låta nästan hur som helst. Det förefaller vanligt att det låter som ett pipande eller tjutande ljud, men dova morrande ljud, motorljud, skärande ljud och mycket annat förekommer. Det kan förekomma att man uppfattar flera olika ljud. Ibland samtidigt, ibland växlande. Ljudet kan också variera i styrka, vara pulserande och förändras på många olika vis. Tinnitus brukar delas in i tre olika kategorier med avseende på svårighetsgrad. Kategori 1 är en förhållandevis lindrig tinnitus, kategori två är lite mer besvärande och den som har den typen hör ljudet vid vila och när vederbörande inte är koncentrerad på annat. Kategori 3 är den svåraste varianten. Den slår igenom alltid. Dag som natt oavsett vad bäraren är sysselsatt med, oavsett koncentration. Den typen av tinnitus påverkar hela livssituationen, kan störa nattsömnen, bidra till stress och depressionstillstånd. Sådan tinnitus ska utan undantag behandlas av läkare.

Hur vet man då vilken sorts tinnitus man har?
Det kan bara avgöras vid en hörsel/tinnitus undersökning. En sådan kan göras på en hörselklinik, en hörcentral eller en audiologisk mottagning. Mätningen går till så att man i ett ljudisolerat rum får lyssna till ett brusande ljud i hörlurar. När det brusande ljudet är så högt att man inte längre hör sin tinnitus anses man ha nått maskeringsnivån. På liknande sätt kan man också mäta ljudets frekvens. Det finns också möjlighet att mäta ljudöverkänslighet. I många fall har patienter med tinnitus också någon form av hörselnedsättning. Även det brukar man mäta vid dessa undersökningar. Men det finns också personer som inte har någon hörselnedsättning, men som ändå besväras av tinnitus. Det finns på hemsidan ett litet enkelt bildspel som förklarar vad som händer när man får tinnitus. Titta gärna på det. Du som vill ha mer information är alltid välkommen att ringa vår telefonjour eller kontakta oss via något av de formulär som finns under länken kontakt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *