Behöver du hjälp?

Har du drabbats av sura uppstötningar, letar du efter något som kan hjälpa vid din tinnitus eller har du andra mindre problem som du behöver hjälp med? När det är svårt att få en läkartid kan det faktiskt räcka rätt långt att vända dig till ett apotek.

Hitta det som hjälper

Du ska såklart få dina problem utredda om du haft dem en längre tid, om de kommer tillbaka eller om det är något som oroar dig. För att få den hjälpen är det vården du ska vända dig till. Det är där kompetensen finns för att kunna utreda och slå fast vad problemet är. Magproblem och sura uppstötningar kan bero på olika saker och du kan behöva vård av olika slag för att komma tillrätta med problemet. Men i väntan på att vården ska ha tid, eller om du bara vill ha något som lindrar sura uppstötningar och andra jobbiga symptom kan du vända dig till apoteket för att få rådgivning och hitta något som hjälper.

Vad är en apotekare?

En apotekare har en lång utbildning och kan i stort sett allt som finns att veta om läkemedel och hur de kan användas. Det krävs fem år för att utbilda sig och ämnen som ingår i utbildningen är till exempel biologi, kemi, farmakologi, fysiologi och galenisk farmaci. Efter den utbildningen har en apotekare bättre kompetens inom läkemedel än vad en läkare normalt har, även om läkaren har en bredare kompetens och kan mycket annat.

Är alla som jobbar på apotek apotekare?

Kan du då gå in på ett apotek och räkna med att mötas av en apotekare som kan hjälpa dig att hitta symptomlindring för sura uppstötningar, resonera om vad som finns att göra för att lindra tinnitus, eller hjälpa dig med andra problem? Förmodligen inte. Eftersom det krävs en såpass lång utbildning för att bli apotekare är det inte hållbart att alla som jobbar på apotek ska vara det. De kan finnas på ledande poster eller vara den som har särskilt ansvar. Ibland kan du träffa en apotekare på apoteket, men det är vanligare att du möter en receptarie. Även för att bli receptarie krävs en flerårig utbildning för att få god kunskap om läkemedel och hur de används. Ibland används begreppet farmaceut, då ingår både apotekare och receptarier. Oavsett vilken sorts farmaceut du möter kan du räkna med att få bra hjälp och rådgivning du kan lita på.