Att leva med tinnitus är inte alltid det lättaste. Ofta handlar det om att förebygga faktorer som man som patient vet kan påverka. Detta kan gälla stressnivå eller trötthet samt vissa typer av ljudmiljöer som man bör undvika eller begränsa för att inte uppleva problem under tiden eller efteråt. Detta brukar vara mycket personligt. Man kan visserligen få god hjälp av läkare och eventuellt beteendeterapeut, men det kan som sagt var vara mycket personligt.

I många fall handlar det också om att informera familj, vänner och kollegor om problemet för att få hjälp med anpassning av ljudnivå och förståelse. Tinnitus kan ibland leda till att man undviker vissa ljudmiljöer så mycket att det påverkar ens sociala liv. Detta i kombination med den påfrestning som tinnitusen i sig själv innebär kan i vissa fall leda till depression. Det finns studier som visar att dubbelsidig tinnitus kan vara ärftligt, så kanske visar det sig att du inte är ensam om det i familjen.

Det är viktigt att anpassa sitt liv så att man inte byter ut en sjukdom mot en annan i stället, och alla behöver vi socialt liv för att faktiskt må bra i vardagen, gammal som ung, yrkesverksam eller inte.