Kontakt med läkare vid tinnitus

Upplever man någon form av ljud utan att det faktiskt är något som låter utanför är det viktigt att ta kontakt med en läkare för att få detta undersökt, särskilt om tinnitus uppkommer plötsligt efter ett starkt ljud i närheten. Tinnitus är en vanlig sjukdom bland vuxna, men det finns vissa andra sjukdomstillstånd som kan ge tinnitusliknande symptom, och det är viktigt att utreda om det möjligtvis handlar om något annat än tinnitus.

Det finns flera så kallade differentialdiagnoser, alltså andra sjukdomar som eventuellt orsakar tinnitus, som kan behöva undersökas. Det kan handla om att kolla upp vissa värden och att läkaren frågar dig om andra symptom som eventuellt skulle kunna härledas till något annat sjukdomstillstånd. Kolesterolvärden och blodtryck kan vara sådant som undersöks till exempel.

Tinnitusliknande symptom är inte nödvändigtvis tinnitus utan kan bero på behandlingsbara sjukdomar, eller på vis medicinering, vilket alltså gör att du kan få hjälp med att bli av med dessa symptom. Om det tinnitusliknande ljudet beror på någon annan bakomliggande sjukdom är det dock inte tinnitus i den egentliga meningen.

Du tar lämpligast kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med detta. Det är mycket möjligt att du blir remitterad till en specialist på tinnitus, och i vissa fall kan du även få kontakt med en psykolog eller beteendeterapeut för att lära dig leva med tinnitus. Det är en svårbehandlad sjukdom och många gånger handlar det om att få ett så bra och produktivt liv som möjligt trots att man lider av tinnitus.

Hörselapparat eller vissa typer av implantat kan ibland hjälpa för att minska upplevelsen av tinnitusljudet även om det sistnämnda hör till ovanligheterna som det ser ut idag.