Förebygga tinnitus på arbetet

Tinnitus kan dels uppstå genom trauma mot huvudet, till exempel en tidigare hjärnskakning eller nack- och huvudskada från en bilolycka eller liknande. Det kan också uppkomma genom att man har utsatts för en hög ljudnivå under lång tid. Tinnitus kan vara en väldigt påfrestande sjukdom att leva med så här blir det viktigt att tänka på förbyggande åtgärder, både för att undvika tinnitus och för att undvika hörselnedsättning.

Att använda lämpliga hörselskydd på arbetsplatsen är A och O för att undvika tinnitus där, likaså att förstås förebygga fallolyckor som kan orsaka allvarliga skador på nacke och huvud. Här ska din arbetsgivare ha koll och kunna vägleda dig i vilka hörselskydd du bör använda. Beroende på hur mycket ljud och vilken typ av ljud du utsätts för behövs olika hörselskydd. När du köper till exempel öronproppar eller hörselkåpor brukar det stå vilken klass de tillhör och hur mycket ljud de skyddar mot. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om god arbetsmiljö.

Idag kan man komma ganska långt med öronproppar som man sätter direkt i hörselgången, men behövs mer skydd behöver du ofta gå över till hörselkåpor. I miljöer där sådana används behöver man också ofta kunna kommunicera och då finns hörselkåpor med mikrofon som man kan koppla till sin telefon.