Förebygga tinnitus i vardagen

Även om arbetsplatsen är det första man tänker på när det gäller mycket bullrig ljudnivå är det också något man bör tänka på i vardagen, särskilt om man också utsätts för mycket ljud i arbetslivet. Här kan det handla om att använda hörselskydd när du kör bil långt, eller för den delen om du åker tåg eller flyger långt.

Även vid hemmaarbete som damsugning eller hobbyarbete i garaget eller på en fest kan du behöva hörselskydd, likaså när du går på bio, där ljudet ofta kan vara väldigt högt.

Du som redan har tinnitus kan också göra mycket för att förebygga problemen med det. Här gäller det att lära känna sina rutiner och vad som gör att ljudet blir mer eller mindre påfrestande. Så kallad beteendeterapi kan vara värdefullt här för att man ska lära sig känna igen mönster och påverka dem i vardagen, för att slippa besvär vid sänggående eller koncentrationsproblem vid krävande arbete eller samtal.

På samhällsnivå finns också åtgärder för att förebygga tinnitus genom att planera städer och byggnader med detta i åtanke. Det finns lagar och regler gällande byggnader och planering av vägnät där just tinnitus motiverar vissa föreskrifter som ska efterlevas.