Vad är tinnitusljudet?

Tinnitusljudet kan i vissa fall härledas till en specifik skada på grund av trauma mot huvudet, och då kan det finnas direkta nervskador som i vissa fall kan placeras och förklaras i detalj. Nerverna reagerar inte som de ska på annat ljud och skickar signaler till hjärnan som får dig att uppleva ett ljud som egentligen inte finns.

Alla mekanismer bakom tinnitus är inte klarlagda idag men det står klart att många som varit i bullriga miljöer under lång tid kan få det. Om man går i starkt ljud under större delen av sin arbetsdag kan nerverna skadas i och med att flimmerhåren försvinner, och de kan missförstå sin funktion och tro att detta ljud är normaltillståndet. När ljudet försvinner försöker hjärnan kompensera för detta genom att själv skapa någon form av ljud. Detta är en av teorierna till ljudet, alltså skadade nerver som skickar onormala signaler till hjärnan.

Det är dock inte endast långvarigt hög ljudnivå som kan orsaka tinnitus utan även vissa sjukdomar och mediciner. Gemensamt är dock att hörselnerverna påverkas och signalerar ljud till hjärnan utan att det faktiskt finns där.

Minska tinnitusljudet

Om du har tinnitus har du säkert märkt att det kan variera hur mycket du hör det. Vid trötthet och stress, liksom vid visst ljud och särskilt vid total tystnad kan det bli mycket påträngande. Tinnitusljudet och hur mycket man störs av det är mycket subjektivt och man kan inte nödvändigtvis göra så mycket åt ljudet i sig, men man kan till exempel se till att få tillräckligt med sömn och att inte ha helt tyst omkring sig för att minska upplevelsen av det.

Om du vill veta mer om tinnitus och andra hörselskador finns Hörselskadades Riksförbund där du kan få mer information om hur du kan få hjälp med att påverka tinnitusljudet.