I princip kan alla få tinnitus, men de flesta som vänder sig till sjukvården med besvär som liknar tinnitus är mellan 40 och 70 år gamla. Det finns dock också barn och ungdomar som har tinnitus, och där beror det av naturliga skäl sällan på att de har varit utsatta för hög bullernivå under väldigt lång tid. För att minska förekomsten av tinnitus bland unga kan skolan spela en roll genom att ha ljuddämpande material och möbler i både klassrum och matsalar, för att undvika skrapande stolar och skrammel med tallrikar med mera.

Vanligt bland både kvinnor och män

Även om män kanske traditionellt har arbetat i vad de flesta kännetecknar som bullriga miljöer så är förekomsten av tinnitus ungefär lika vanlig bland kvinnor och män. Det är dock fler män som söker vård för tinnitus. Man vet inte så mycket om hur vanligt tinnitus är bland barn eftersom det inte har undersökts så mycket, men man vet att det förekommer.

Bakgrund hos patient

Den som har utsatts för någon form av trauma mot huvudet, eller som har en nackskada kan också få tinnitus. Faktiskt är det också så att något så enkelt som vax i öronen kan orsaka viss tinnitus i och med att nerver och trumhinnan stimuleras på ett onormalt sätt. Vanligt är att känsliga flimmerhår som finns i hörselmekanismen har försvunnit genom bullerskador. Det finns också ett flertal andra diagnoser där tinnitusliknande ljud kan vara ett symptom, så det är viktigt att konsultera en läkare om man upplever detta.

Musiker som jobbat mycket i högljudda miljöer vid spelningar och liknande löper också en relativt stor risk att drabbas av tinnitus. Här har man ofta lagt mycket tid vid att öva på sitt instrument och eventuellt tillsammans med andra musiker. Även om ljudet är vackert eller effektfullt så kan det ge skador på örats delar och musiker bör därför gärna tidigt börja tänka på att använda hörselskydd när det inte är väldigt viktigt att man upplever ljudet så som det också upplevs för en potentiell publik.

Forskning visar också att tinnitus är vanligare bland de som bor i storstäder och det kan bero på ett mer konstant ljud från trafiken. Forskare har också hypoteser om att många som pendlar långt, vilket är vanligare i storstäder, har högre ljud i hörlurar just för att dränka högt ljud från trafiken under längre sträckor, och att detta kan resultera i större förekomst av sjukdomen.