Tinnitus handlar om subjektiva ljudupplevelser av sus eller ringningar som inte beror på ett utomstående ljud och heller inte på en hallucination. Det låter kanske allvarligt att nämna hallucination, men det är viktigt i sammanhanget eftersom psykiska sjukdomar kräver en helt annan behandling än tinnitus. Det finns även fysiska åkommor som resultera i tinnitusliknande symptom och som kan behöva utredas och behandlas.

Exakt vilket ljud som en som lider av tinnitus hör kan variera kraftigt. Det vanligaste är någon form av susning eller ringning från örat men det kan också handla om ojämna ljud som snarare påminner om ett motorljud, ett pulserande ljud eller ett klickande sådant. Exakt vad som hörs kan inte beskrivas annat än med ord av den som lider av tinnitus.

Att ha en generell hörselnedsättning är inte ovanligt vid tinnitus, oavsett om man för stunden hör ljudet eller inte.

Hörs tinnitus hela tiden?

För att man ska kalla det tinnitus krävs att det hörs ett ljud mer än endast tillfälligt och någon gång då och då. Det kännetecknas av att pågå under längre tid än några minuter, och ofta flera gånger per dag. Många som har tinnitus hör det endast i vissa situationer och det kan upplevas som mer eller mindre markant beroende på om man är trött eller inte, i vissa ljudmiljöer, eller efter att man har varit i en viss ljudmiljö under en längre tid.

Tinnitus kan ofta komma om kvällarna när det är helt tyst och man ska försöka sova. Detta upplever många som väldigt störande och en del får hjälp av att ha någon form av ljud på i bakgrunden som gör att man inte hör eller tänker lika mycket på det ljud som man har av sin tinnitus.

Hur högt låter tinnitus?

Detta är svårt att säga eftersom det inte är ett mätbart ljud för någon utomstående. Här kan man endast gå på vad patienter själv säger sig höra, och där vet man att det kan variera, dels mellan patienter, dels hos en och samma patient i olika situationer.

Hur högt tinnitus låter varierar också väldigt mycket beroende på dagsform och form för stunden. Mycket av behandlingen går ut på att lära sig leva med det ljud man nu har, och då finns det olika metoder som kan fungera mer eller mindre bra i vardagen för att inte fokusera på ljudet. Ljudet kanske finns där, men om du kan ignorera det kommer det naturligtvis i slutändan att upplevas som att du inte hör det så mycket. Hos vissa hörs tinnitus endast som ett sus om kvällarna, hos andra kan ljudet vara mer markant och överrösta människors tal eller ljud från radio och TV.

Om man nyligen har fått tinnitus, eller om själva ljudet har förändrats, upplever man det ofta som värre än om man har haft det på samma sätt ett tag och därmed lärt sig ignorera det i många vardagliga situationer.