Tinnitus – orsaker och behandling

Tinnitus är något som många lider av och i Sverige uppskattar man att cirka mellan 50 000 och 70 000 personer lider av tinnitus. Tinnitus är öronsus som kan variera i ton, brus och susningar. Tinnitus är för många mycket besvärande och är egentligen inte ett tillstånd, utan symptom som orsakas av en underliggande sjukdom eller annat tillstånd.

Sjukdomar och skador som ger tinnitus

En vanlig orsak till tinnitus är vanligt åldrande då tinnitus är förknippad med åldersrelaterad hörselnedsättning. Man vet idag att antalet nervfibrer minskar i örat när man blir äldre och det är en av förklaringarna till varför tinnitus kan uppstå. En annan orsak till tinnitus, är hörselnedsättning på grund av bullerskada. Om man blir utsatt en längre tid av konstant och skadligt ljud, kan hörseln bli påverkad och tinnitusen kan bli kronisk. Diagnosen Ménières sjukdom kan orsaka tinnitus då det är ett inflammatoriskt tillstånd som påverkar örats nervfibrer. Det är viktigt att man tar hand om sin hälsa för att minska eller undvika tinnitus. Man bör inte lyssna för mycket på hög musik i hörlurar då detta är känt att riskera hörselskada vid långvarigt bruk. Hälsa innebär även en sund kropp som man känner sig nöjd med. Om man som kvinna känner att man vill förbättra sin byst, kan man se till att få riktigt fina och naturliga bröstimplantat med ett perfekt resultat! Är man stel i nacke, axlar eller särskilt käken, kan man få ordentliga besvär av tinnitus på grund av muskelspänningarna. Något som även kan orsaka ordentlig tinnitus är blodbrist eller järnbrist. Stress och oro kan också trigga tinnitus rejält. Då finns det bra behandlingar med både terapi och avslappningsövningar.

Läkemedel och tillsatser

Ett känt faktum är att vissa läkemedel kan framkalla tinnitus och då blir tillståndet temporärt. Dock beror det på om behandlingen är livslång eller tillfällig. Tinnitus kan uppstå av till exempel läkemedel på recept som viss antibiotika, en del cancerläkemedel samt antidepressiva. En annan vanlig tillsats i läkemedel som orsakar tinnitus, är acetylsalicylsyra som man finner i vanliga huvudvärkstabletter. Det finns även vissa substanser inom matindustrin som framkallar tinnitus. Man har genom forskning även kommit fram till att aspartam som är ett artificiellt sötningsmedel främst i drycker, kan orsaka tinnitus då det även räknas som ett nervgift.

Idag finns det bra sätt att lindra tinnitus och ett sätt är bland annat att ”maskera” tinnitusen. Det gör man genom att till exempel ha en hörapparat, eller ett så kallat snäckimplantat som lindrar omgivningsljuden. På så sätt maskeras upplevelsen av tinnitus. Ett annat sätt att maskera tinnitus, är att använda sig av tinnitus retraining therapy, även kallad TRT. Det är ett mångårigt program där man har en ljudsimulator fäst vid örat, skapar ett annat ljud än omgivningen och får hjärnan att fokusera mer på detta ljud. Man kombinerar också denna terapi med regelbundna besök och rådgivning hos audionom. Man kan även effektivt använda sig av att lära sig stresshantering, gå i KBT-terapi eller utföra bettkorrigering om problemet kommer från käken. Är man muskelstel i rygg och axlar ska man behandla detta med sjukgymnastik eller effektiv massage. En annan form av lindring är det som kallas ACT eller acceptance and commitment therapy. ACT är ett sätt att lära sig hantera och att acceptera det man inte kan påverka, samt fokusera på det man kan genomföra med handling.