Yrken som ökar risken för tinnitus

Tinnitus kan vara väldigt handikappande för den som är drabbad av det och många får sin tinnitus på arbetet. En arbetsplats ska uppfylla alla krav som finns på en god arbetsmiljö och därför ska företagen se till att anställda har rätt skyddsutrustning för att inte riskera att få arbetsskador, som exempelvis tinnitus.

Miljöer och arbeten som kan ge tinnitus

Vissa yrken medför en större påfrestning för örat och det behöver inte vara avsevärt höga ljud eller buller som orsakar tinnitus. Det kan faktiskt vara helt vanliga vardagsljud i arbetsmiljön som bidrar till hörselskador. Exempelvis kan en matsal där många människor samlas på samma plats samtidigt bidra till en högre ljudnivå. Det i kombination med bestick som låter och stolar som flyttas, skapar tillsammans en påfrestande miljö för örat. Alltså kan till synes vanliga miljöer räcka för att man ska drabbas av tinnitus. Men vissa miljöer och arbetsplatser har högre ljudnivåer än andra.

Yrken som plåtslageri och snickaryrken har en extra stor påfrestning på örat då allt bankande och sågande hela dagarna är faktorer som kan bidra till att tinnitus uppstår. För att tillgodose en god arbetsmiljö inom dessa yrken krävs rätt arbetsutrustning. Hörselkåpor är därför ett måste. De höga ljudnivåerna och den långvariga utsattheten för ljuden är det som tröttar ut örats sinnesceller. Men utöver dessa yrken finns det många andra yrken som har en betydligt högre nivå av oljud och buller, till exempel bergsprängare och betongborrare. På ett vanligt kontor förekommer också höga ljudnivåer, speciellt på callcenter där det är öppna kontorslandskap. Tandläkare som jobbar med att borra och slipa tänder kan också få tinnitus.

Att undvika att få tinnitus gör man bäst genom att vara noga med att skydda sina öron om man arbetar aktivt inom några av ovan nämnda yrken. Det finns hörselkåpor och öronproppar som är mycket effektiva. Mycket kan också göras i vanliga kontorslandskap för att dämpa ljudnivån. Att sätta upp ljuddämpande väggar och sätta möbeltassar på bord och stolar dämpar ljudnivån betydligt.