Tinnitus efter krock med bil

Tinnitus är en relativt välkänd sjukdom som drabbar ca 20 % av befolkningen i Sverige. Tinnitus kännetecknas av ett ljud i öronen som bara den drabbade kan höra. Det är inte alla som störs av ringandet eller brusandet, men det är likväl något man hellre klarat sig utan. I den här artikeln ska vi gå igenom hur tinnitus uppkommer efter att man varit med om en bilkrock, och hur man kan lindra traumat för öronen.

Hur tinnitus uppstår

Tinnitus uppstår vanligen efter att du varit utsatt för höga och bullriga ljud. Men det finns också forskning som tyder på att tinnitus kan uppstå vid stress, depression och ångest. Det är inte ovanligt att hörselsjukdomen uppstår om du krockat med en bil, då ljudet från en bilkrasch är mycket högt och även punkterandet av en krockkudde kan skada örats innerdel. Ett ringande eller susande i öronen efter en bilkrock kan ofta härledas till en skada i hjärnan, och ibland försvinner besvären. De flesta som är med om bilkrascher kör personbilar, det är alltså mer sällan som transportbilar hamnar i så skadliga kollisioner, vilket beror på dess storlek.

Hörselsjukdomen tinnitus går inte att mäta med objektiva instrument, således förlitar sig läkaren på din egen beskrivning av dina symtom. Om du söker vård måste du därför beskriva ljudet i öronen och hur de besvärar dig till vardags. Oftast kan du problem med sömn och koncentration.

Om du krockat med din bil

Vid en bilkrock kan tinnitus vara den minst allvarliga skadan, men det kan också vara den mest långvariga. Och faktum är att smärta överlag förvärrar tillståndet, så de närmsta månaderna efter en svårare bilkrock kan ljudet i öronen vara värre än vad det verkar. För att råda bot på din hörselproblematik finns det dock ett flertal olika behandlingsmetoder, där de två vanligaste är:

  • KBT – ett sätt att kognitivt bearbeta hanteringen av de besvär som tinnitus orsakar, som till exempel sömn- och koncentrationssvårigheter.
  • TRT (Tinnitus Retraining Therapy) – ljudstimulering i kombination med rådgivning, med målet att träna bort ljudet.