Tinnituswebben är en plats på nätet för alla oss som har tinnitus.
Syftet med Tinnituswebben är att ge möjlighet för drabbade att utgöra stöd för varandra i svåra livssituationer. Här sprider vi kunskap, som baseras i vetenskap och beprövad erfarenhet. Här knyts också starka vänskapsband mellan enskilda personer och här skapas stödjande nätverk.

Att leva med tinnitus är en verklighet för ungefär 15 % av Sveriges befolkning, och 3 % upplever det som ett problem i sin vardag. Tinnitus är inte en sjukdom utan ett symtom som kan orsakas av en rad olika faktorer såsom stress, hörselskador och olika sjukdomar. Dessa symtom yttrar sig så att man upplever en rad olika ljud som inte har någon yttre källa. Sådana ljud upplever de flesta människor någon gång i livet, men för de som lider av tinnitus återkommer dessa ljud mer eller mindre konstant. Tinnitus kan orsaka stora besvär för individen i form koncentrationssvårigheter, irritation, ljudöverkänslighet, problem att finna ro och sömnsvårigheter.

För de flesta som drabbas av tinnitus brukar besvären minska med tiden och för de allra flesta försvinner tinnitus ganska fort. Fortsätter besvären finns det dock hjälp att få. Om man upplever någon form av ljud utan yttre källa efter att man t.ex. har blivit utsatt för ett högt yttre ljud, är det bra att ta en paus från ljudintryck och låta hörseln vila, vilket i de flesta fall gör att dessa ljud försvinner inom de närmsta dygnen. Om tinnitus inte kommer från en isolerad händelse av yttre ljudpåverkan kan tinnitus bero på stress, och om ljudintrycken dyker upp väldigt hastigt kan det vara tecken på sjukdom. Oavsett orsak är det alltid bra att kontakta läkare för att utesluta sjukdomar och få möjlighet at göra ett hörseltest.

Tinnituswebben och alla dess användare gör det helt enkelt lite lättare att leva med sin tinnitus. Då och då samarbetar Tinnituswebben med erkända behandlare. Tinnituswebben har samarbete med systerorganisationer i Europa. Idealitet är vägledande för Tinnituswebben. Vi hoppas att Du ska trivas hos oss!