Tinnituswebben är en plats på nätet för alla oss som har tinnitus.
Syftet med Tinnituswebben är att ge möjlighet för drabbade att utgöra stöd för varandra i svåra livssituationer. Här sprider vi kunskap, som baseras i vetenskap och beprövad erfarenhet. Här knyts också starka vänskapsband mellan enskilda personer och här skapas stödjande nätverk.

Tinnituswebben och alla dess användare gör det helt enkelt lite lättare att leva med sin tinnitus. Då och då samarbetar Tinnituswebben med erkända behandlare. Tinnituswebben har samarbete med systerorganisationer i Europa. Idealitet är vägledande för Tinnituswebben. Vi hoppas att Du ska trivas hos oss!